TST TOURIST - YEAR END PARTY 2015

TONG KET CUOI NAM DANH GIA HOAT DONG  2015- DINH HUONG 2016

Đối tác

TST tourist

Ngày thực hiện

31/01/2016 - 31/01/2016

Dịch vụ thực hiện

Sự kiện

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Neostar

154Bis, Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2576 - Fax : 028 3820 2575
Email : info@neostartravel.com